mhk

Regulamin - Spektakl "Strażnicy zaczarowanej księgi" dla szkół

Regulamin grupowej rezerwacji biletów  na spektakl

„Strażnicy Zaczarowanej Księgi”

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 • Muzeum – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, z siedzibą: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35,
 • Spektakl – spektakl pt. „Strażnicy zaczarowanej księgi”, którego organizatorem jest Muzeum,
 • Zamawiający – podmiot dokonujący Rezerwacji,
 • Rezerwacja grupowa – rezerwacja biletów na Spektakl dokonana jednorazowo dla liczby od 10 do max. 150 osób; przy czym kilka rezerwacji indywidualnych na jeden spektakl dokonanych przez Zamawiającego o tym samym numerze NIP, w których suma wszystkich biletów przekroczy 10, będzie traktowane jako rezerwacja grupowa,
 • System – System internetowej rezerwacji biletów na Spektakl dostępny na stronie www.bilety.mhk.pl

 

 1. Rezerwacja grupowa biletów na Spektakl winna być dokonana przez System rezerwacji on-line na stronie www.bilety.mhk.pl
 2. Rezerwacji dokonuje się podając: nazwę Zamawiającego, adres z kodem, imię i nazwisko oraz numer telefonu do osoby kontaktowej, liczbę biletów i adres mailowy pod który będzie wysyłana korespondencja związana z Rezerwacją.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę, winien wpisać numer NIP oraz pełne dane do wystawienia faktury.
 4. Po dokonaniu Rezerwacji, na adres mailowy wskazany w Rezerwacji, zostaje wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość z prośbą o  potwierdzenie Rezerwacji. Rezerwację należy potwierdzić w ciągu 24 godzin.
 5. Potwierdzenia dokonuje się klikając w odnośnik, który znajduje się w wiadomości z prośbą o potwierdzenie Rezerwacji.
 6. Rezerwacje, które nie zostaną potwierdzone przez Zamawiających w sposób wskazany w pkt. 5 zostają automatycznie anulowane, a Zamawiający otrzymują wiadomość mailową o ich anulowaniu.
 7. Zamawiający, którzy dokonają potwierdzenia Rezerwacji, otrzymują wiadomość mailową zawierającą informacje o dokonanej rezerwacji oraz dostępnych formach płatności za bilety.
 8. Zamawiający może odwołać Rezerwację bezkosztowo w terminie do 7 dni przed datą Spektaklu. Odwołania dokonuje się mailowo wysyłając zawiadomienie na adres info@mhk.pl z informacją o rezygnacji. Nie można odwołać Rezerwacji telefonicznie.
 9. W razie rezygnacji przez Zamawiającego ze Spektaklu oraz nieodwołania Rezerwacji w sposób wskazany w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, Zamawiający zostanie obciążony przez Muzeum karą umowną w wysokości 30 % wartości zarezerwowanych biletów. Kwota kary winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu na wskazany rachunek bankowy Muzeum PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361. Od kary można się odwołać w terminie do 3 dni od daty wysłania zawiadomienia od karze, przesyłając odwołanie na adres info@mhk.pl.
 10. Muzeum otwiera Rezerwacje w Systemie najpóźniej na 6 tygodni przed spektaklem.
 11. Cena jednego biletu wynosi 10,00 zł brutto. Opiekunom grup zorganizowanych przysługuje bilet bezpłatny – 1 opiekunowi na 10 dzieci.
 12. Opłaty za bilety można dokonać:
  1. gotówką lub za pomocą karty płatniczej w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Kraków, Rynek Główny 1) lub w kasie oddziału Pałac Krzysztofory (Kraków, Rynek Główny 35)
  2. przelewem na konto bankowe Muzeum najpóźniej 7 dni przed terminem spektaklu. W tytule przelewu należy podać: numer rezerwacji i nazwę wydarzenia.
 13. Opłaty można również dokonać na podstawie faktury przelewowej z terminem płatności do 14 dni. W tym celu należy przesłać potwierdzenie rezerwacji, o którym mowa w pkt. 7, wraz z prośbą o zgodę na płatność przelewem z terminem płatności do 14 dni na adres ksiegowosc@mhk.pl.
 14. Szczegółowe informacje na temat rezerwacji można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających, Rynek Główny 1, 31-042 Kraków, 12-426-50-60, info@mhk.pl
 15. Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 16. Muzeum zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

 

PowrótDeklaracja dostępności

Copyright © 2024 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM