mhk

Regulamin - Dzieje Nowej Huty

Regulamin zwiedzania w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty.


 1. Wystawę czasową w oddziale MHK Dzieje Nowej Huty można zwiedzać indywidualnie lub
  w grupach zorganizowanych.
 2. Czas zwiedzania wystawy wynosi ok. 45 min.
 3. Ostatnie wejście na wystawę dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych następuje 30 min. przed jej zamknięciem,  natomiast w przypadku grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych zwiedzających z przewodnikiem następuje do 45 min. przed zamknięciem.
 4. Na wystawie czasowej obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych
  i statywów.
 5. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
 6. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się  w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 7. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
  •    broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  •    materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
 8. Organizacja zwiedzania Muzeum w  środy:
  a/ wstęp na wystawę jest wolny
  b/ grupy zorganizowane mają wstęp bezpłatny, ale w przypadku skorzystania z usługi przewodnickiej ponoszą jej koszt.
 9. Aktualny cennik oraz wykaz osób uprawnionych do bezpłatnego i ulgowego wstępu znajduje się na stronie www.mhk.pl.
 10. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 12. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletów do Muzeum zgodnie                    z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum
 13. Odział Dzieje Nowej Huty Muzeum organizuje zwiedzanie Nowej Huty, można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 14. Trasa zwiedzania: plac Centralny – al. Róż – przejście obok oddziału MHK Dzieje Nowej Huty – os. Urocze – pomnik Krzyża nowohuckiego przy ul. Ludźmierskiej 2 – pomnik czołg „IS-2” os. Górali 23 – Teatr Ludowy – pomnik ofiar stanu wojennego w Nowej Hucie (pomnik Bogdana Włosika) – kościół Arka Pana lub trasa odwrotna od Arki Pana do pl. Centralnego. Start w oddziale MHK Dzieje Nowej Huty na os. Słonecznym 16.
 15. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 i nie mniej niż 10 osób
  (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.).
 16. Pierwszeństwo zwiedzania mają osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
 17. Osoby indywidualnie i grupy zorganizowane mogą dokonać za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (www.mhk.pl rezerwacji przewodnickiej (wymagana rezerwacja przewodnika, wyznaczonego przez muzeum min.
  3 dni przed terminem zwiedzania).
 18. Przewidziany czas zwiedzania Nowej Huty to 120 min.
 19. Ostatnie zwiedzanie Nowej Huty dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych
  z przewodnikiem następuje do 30 min. przed zamknięciem oddziału Muzeum Dzieje Nowej Huty.
 20. W wypadku, niewykorzystania przez grupy zorganizowane lub zwiedzających  zamawiających usługę przewodnicką, rezerwacji lub braku zawiadomienia o rezygnacji
  z usługi przewodnickiej, w zarezerwowanym terminie co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.
 21. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania.
 22. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia grup zorganizowanych nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
 23. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod                              nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl
 24. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2012r.Copyright © 2019 . Wszystkie prawa zastrzeżone | iKSORIS - System sprzedaży i rezerwacji biletów - SoftCOM